O nas

Firma Kannenberg Konserwacja
i Restauracja Dzieł Sztuki

Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie konserwacji i restauracji zabytków. Piszemy programy prac konserwatorskich oraz opracowujemy kosztorysy prac niezbędne w pozyskiwaniu dotacji.

Przygotowujemy dokumenty i pomagamy pozyskać środki na konserwację i restaurację zabytkowych obiektów. Udzielamy konsultacji i doradzamy w zakresie profilaktyki konserwatorskiej (pielęgnacji, przechowywania i transportu dzieł sztuki).

Specjalizujemy się w konserwacji zabytków wyposażenia kościelnego jak i zabytków z kolekcji własnych. Zajmujemy się konserwacją i restauracją ołtarzy, obrazów, rzeźb, malowideł ściennych, metalu, i kamienia. W ramach naszej Pracowni współpracujemy ze specjalistami z wielu dziedzin: pracowników naukowych, historyków sztuki, mistrzów stolarstwa, kowalstwa.

Powierzone nam obiekty trafiają pod opiekę doświadczonego zespołu.

Dobro obiektu zabytkowego, oraz zadowolenie klienta, to nasze nadrzędne cele. Dlatego też usługę zawsze dopasowujemy do ich indywidualnych potrzeb. Wychodząc naprzeciw potrzebom kontrahentów.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Kannenberg to znak jakości

Aby zapewnić Ci najwyższą jakość, oferujemy tylko to, co najlepsze we wszystkim — wysokiej jakości surowce, najnowocześniejszą technologię, rygorystyczne kontrole jakości, profesjonalne instalacje i przejrzyste ceny.

Najwyższa Jakość

Profesjonalni pracownicy

Gwarancja

Skontaktuj się z nami, aby odzyskać blask twojego otoczenia.

Kannenberg Team

to specjaliści w dziedzinie szeroko rozumianych zagadnień konserwatorskich,
na płaszczyźnie zarówno teoretycznej jak i praktycznej. Na delegacji nasz zespół rozwija sie do nawet kilkunastu osób w skład których wchodzą: renowatorzy, malarze, murarze, konserwatorzy, spawacze, złote rączki itp.

Klaudia Kannenberg

Konserwator, Własciciel

Leszek Kannenberg

Dyrektor, Własciciel

Bartłomiej Sulecki

inż elektryk/renowator zabytków

Marek Krzewiński

Kierownik Pracowni

Patryk Spasiuk

Kierowca i Pracownik Techniczny

Jakub Sałański

stolarz/snycerz/renowator

"Genius loci" - misja naszej firmy

Wychodzimy z przekonania, że konserwacja i restauracja dzieł sztuki to coś więcej niż ochrona i przywracanie dawnego blasku zabytkowych obiektów.
Wszystkie nasze prace wykonujemy zgodnie ze sztuką, zgodnie ze wszystkimi standardami naukowymi jak i prawnymi. Zdajemy sobie sprawę z działalności o dużej sile oddziaływania społecznego dlatego stawiamy na kształtowaniu i propagowaniu nowoczesnych zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, obowiązujących w cywilizowanym świecie. Wszelkie nasze prace prowadzimy zgodnie z obowiązującym polskim prawodawstwem ochrony dóbr kultury, jak też ze słusznie pojętym dobrem społecznym, czerpiącym swe dzisiejsze wartości z tradycji. Zawód konserwatora dzieł sztuki jest profesją wymagającą znacznych nakładów. Przede wszystkim nakładów w wiedzę i umiejętności.
Wykonywanie zawodu konserwatora dzieł sztuki wiąże się z wartością i ubezpieczeniem dzieł sztuki i obiektów zabytkowych, a więc ma konkretny wymiar ekonomiczny, który w Polsce jeszcze nie w pełni funkcjonuje, ale do którego My od początku się dostosowujemy. Działania związane z szeroko pojętym „ruchem” dzieł sztuki i obiektów zabytkowych stanowią drugi, co do wielkości nakładów na cele kulturalne, procentowy udział w budżetach naszych klientów. Całościowo pojęty „obrót” tego typu obiektami, przede wszystkim ich szerokie udostępnianie, i związana z tym specjalistyczna logistyka, obejmuje zagadnienia ubezpieczania, przygotowania profesjonalnej dokumentacji konserwatorskiej, przechowywania, pakowania, transportu, ekspozycji. Jest to problematyka związana z dostosowaniem dotychczas obowiązujących w firmie KANNENBERG standardów do standardów światowych.

Przywracamy blask dziełom sztuki.

Zapraszamy do kontaktu.
Skontaktuj się z nami