Mówią o nas

Leszek Kanennberg

Stale silną ręką nadzoruje rozwój Firmy. Przede wszystkim zajmuje się logistyką i profesjonalnym transportem dzieł sztuki. Czuwa nad realizacją zleceń zgodnie z ustalonymi terminami. Pilnuje montaży, demontaży, koordynuje wyważenie i stabilną konstrukcję zabytków. Sporządza specjalistyczne pomiary służące do wyceny. Zna się na elektryce i uwielbia nowości technologiczne. Dodatkowo specjalizuje się w automatycznej odsłonie obrazów.

Myślisz o konserwacji i restauracji dzieł sztuki.
Pomyśl o KANNENBERG.

Przywróć blask zabytkowych obiektów.
Skontaktuj się z nami