Mówią o nas

Klaudia Kanennberg

mgr Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, dyplom uzyskany na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nadzoruje wszystkie prace oraz czuwa nad rozwojem Firmy, pilnuje dotrzymywania terminów oraz dba o zaopatrzenie pracowni. Klaudia odpowiada za kontakt z klientem, pisze programy prac konserwatorskich, opracowuje kosztorysy oraz sporządza wnioski o dotacje. W pracowni zajmuje się konserwacją obrazów, pracami wykończeniowymi i pozłotnictwem.

Myślisz o konserwacji i restauracji dzieł sztuki.
Pomyśl o KANNENBERG.

Przywróć blask zabytkowych obiektów.
Skontaktuj się z nami