Doradztwo w zakresie profilaktyki konserwatorskiej

Profilaktyka konserwatorska.


Firma KANNENBERG doradza w konserwacji zapobiegawczej, jej miejsca w ochronie dziedzictwa kulturowego, zakresu możliwych działań profilaktycznych zapobiegających niszczeniu. Przykładamy uwagę w kwestii wewnętrznych i zewnętrznych warunków niszczenia zabytków różnego typu – od malowideł na podłożach płóciennych i drewnianych, poprzez różnego rodzaju przedmioty artystyczne, rzeźby polichromowane, do malowideł ściennych, których stan jest zawsze warunkowany stanem budowli, aż po samą budowlę. Oddziaływanie poszczególnych czynników omawiane jest według klucza: natura fizyczna czynnika, mechanizm niszczenia materii budującej zabytki przez dany czynnik, właściwości (cechy fizyczne, natężenie itp.) a zmiany materiałów.

Zwracamy uwagę na szkodliwe oddziaływanie światła, ciepła (w tym zasady bezpiecznego ogrzewania zabytkowych budowli), wody w różnych postaciach i stanach skupienia, zawilgocenia budowli, czynników chemicznych, kurzu i brudu, czynników biologicznych, mechanicznych, niszczenia w transporcie.

Doradzamy w możliwościach zapobiegania niszczeniu, zasady organizacji bezpiecznego przechowywania i bezpiecznego użytkowania zabytków, zwłaszcza w kontekście problematyki muzealnej oraz zasady etyki w ochronie dziedzictwa kulturowego.

Myślisz o konserwacji i restauracji dzieł sztuki.
Pomyśl o KANNENBERG.

Przywróć blask zabytkowych obiektów.
Skontaktuj się z nami