Konserwacja rzeźby polichromowanej

Konserwacja rzeźby.

Działamy na terenie całego kraju, zajmujemy się różnego rodzaju obiektami, od współczesnych obrazów sztalugowych, po rzeźbę średniowieczną.

 1. czyszczenie powierzchni rzeźby, dezynfekcja i dezynsekcja czyli zwalczanie drewnojadów w komorze gazowej
 2. impregnacja zmurszałego (działanie grzybów) i zjedzonego przez np. kołatki drewna rzeźby
 3. usuwanie późniejszych przemalowań - wtórnej polichromii; wzmacnianie, podklejanie odpadających gruntów i malatury
 4. rekonstrukcja brakujących fragmentów rzeźby i warstwy malarskiej, srebrzeń, złoceń

 1. - Głównie ołtarze, ambony, wyposażenie sakralne gdzie występuje grupa rzeźb. Rzeźba polichromowana, płaskorzeźba, ołtarze, wyposażenie wnętrz sakralnych - konfesjonały, chrzcielnice, ławki, balustrady, prospekty organowe, epitafia. Pobieranie próbek do badań technologicznych, mikrochemicznych, analizy XRF, datujących
 2. - Określenie stanu zachowania - opracowanie dokumentacji stanu zachowania
 3. - Opracowanie szczegółowego programu prac
 4. - Opracowanie kosztorysów
 5. - Sporządzanie dokumentacji fotograficznej
 6. - Pełna dokumentacja konserwatorska prac - przed, w trakcie i po pracach
 7. - Badania z zakresu historii obiektu i historii sztuki

Prace konserwatorskie:

 • - Demontaż obiektów
 • - Zabezpieczenie na czas transportu do pracowni konserwacji dzieł sztuki
 • - Usuwanie zabrudzeń powierzchniowych
 • - Dezynfekcja
 • - Dezynsekcja
 • - Impregnacja - wzmocnienie strukturalne osłabionego podłoża
 • - Konsolidacja osypującej się warstwy malarskiej wraz z zaprawą
 • - Stabilizacja podłoża
 • - Reperacje podłoża - sklejanie pęknięć
 • Prace restauratorskie:

 • - Usuwanie przemalowań, pożółkłych i pociemniałych warstw zasłaniających oryginalną kompozycję i kolorystykę obiektów.
 • - Uzupełnienia ubytków podłoża, zaprawy z odtworzeniem oryginalnej faktury
 • - Rekonstrukcje niezachowanych fragmentów
 • - Uzupełnienia ubytków warstwy malarskiej - punktowania i retusz
 • - Uzupełnianie ubytków złoceń, srebrzeń, laserunków
 • - Rekonstrukcja niezachowanego opracowania - złoceń, srebrzeń, barwnych laserunków
 • - Rekonstrukcje dawnych technik malarskich - marmoryzacja, biel polerowana, mazerunek.
 • - Nakładanie warstw werniksu ze stabilizatorem UV
 • - Wykonywanie kopii konserwowanych rzeźb
 • - Opracowanie sposobu ekspozycji po konserwacji
 • - Projektowanie i wykonanie oświetlenia obiektu
 • - Zabezpieczanie przeciwkradzieżowe obiektów po konserwacji