Konserwacja i Restauracja Obrazow Wielkoformatowych

Czas trwania jest zróżnicowany Konserwacja i restauracja obrazów wielkoformatowych. Posiadamy doświadczenie w konserwacji obrazów 3/4 metrowych ma podobraziu płóciennym. Likwidujemy rozdarcia, spękania, ubytki płótna i warstwy malarskiej itp.

 1. - demontaż obrazów z ram oraz z krosien,
 2. - oczyszczenie z zabrudzeń powierzchniowych,
 3. - prostowanie obrazów,
 4. - uzupełnienie ubytków płótna,
 5. - ocena jakości płótna oryginalnego oraz wykonanie dublażu,
 6. - uzupełnienie ubytków zaprawy,
 7. - nałożenie werniksu retuszerskiego,
 8. - uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej farbami do retuszu konserwatorskiego,
 9. - nabicie obrazów na nowe krosna malarskie,
 10. - zawerniksowanie obrazów werniksem końcowym,
 11. - montaż obrazu w ramie.