Konserwacja i restauracja obrazów na płótnie, drewnie i metalu.

Można u nas poddać konserwacji zarówno obrazy olejne na różnych podłożach (obrazy na płótnie, tekturze, płycie malarskiej) jak i prace na papierze - akwarele, grafiki, gwasze. Mamy również specjalistów od rzeźby polichromowanej w drewnie oraz pozłotnictwa.

Konserwacja dzieła sztuki to niezwykle odpowiedzialne zadanie, które warto zlecić tylko najlepszym. Odpowiednia konserwacja jest podstawą do utrzymania obrazu, grafiki czy rzeźby w najlepszym stanie technicznym, jak i możliwością na przywrócenie im dawnego blasku. Nasi specjaliści dzięki wieloletniemu doświadczeniu i pasji do sztuki podchodzą do konserwacji każdego obiektu z największą starannością. Dzięki temu możesz mieć pewność, że Twoje dzieło sztuki jest w najlepszych rękach. Niezależnie czy chcesz poddać konserwacji obiekt sztuki dawnej czy współczesnej, pracę na papierze, grafikę, fotografię czy plakat. Nasi specjaliści pomogą Ci w podjęciu najlepszej decyzji.

Wykonujemy podstawowe prace konserwatorskie przy obrazach olejnych. Usuwamy wszelkiego rodzaju zabrudzenia, werniksujemy, naciągamy obrazy na blejtramy, nadajemy im nowy wygląd, przywracamy dawną świetność. Często klienci przynoszą prace które trzeba tylko odświeżyć by dostały nowe życie i by mogły cieszyć ich przez następne lata. Nasza pracownia od wielu lat współpracuje też z konserwatorem dzieł sztuki. W tym czasie nasi klienci oddali  wiele swoich  cennych dzieł, które zostały odrestaurowane i nabrały nowego blasku.

Nasza Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki świadczy szeroki wachlarz usług związanych z konserwacją malarstwa sztalugowego:

 • - Badania konserwatorskie obrazów w naszej pracowni, lub w terenie u zamawiającego
 • - Analiza powierzchni obrazów w luminescencji wzbudzonej UV (zasięg przemalowań, zasięg uzupełnień ubytków, zniszczeń, wstępne określenie zastosowanych materiałów)
 • - Analiza powierzchni obrazów - fotografie IR (zasięg przemalowań, zastosowane materiały, oryginalny rysunek)
 • - Pobieranie próbek do badań technologicznych, mikrochemicznych, analizy XRF, datujących
 • - Określenie stanu zachowania - opracowanie dokumentacji stanu zachowania
 • - Opracowanie szczegółowego programu prac
 • - Opracowanie kosztorysów
 • - Sporządzanie dokumentacji fotograficznej
 • - Pełna dokumentacja konserwatorska prac - przed, w trakcie i po pracach
 • - Badania z zakresu historii sztuki i historii obiektu
 • Prace konserwatorskie:

 • - Demontaż obrazów
 • - Zabezpieczenie na czas transportu do pracowni konserwacji dzieł sztuki
 • - Usuwanie zabrudzeń powierzchniowych
 • - Dezynfekcja
 • - Konsolidacja osypującej się warstwy malarskiej
 • - Prostowanie zdeformowanego podobrazia
 • - Stabilizacja podłoża
 • - Reperacje podobrazi
 • - Dublaż
 • Prace restauratorskie:

 • - Usuwanie przemalowań, pożółkłych i pociemniałych warstw unieczytelniających oryginalną kompozycję i kolorystykę obiektów
 • - Uzupełnienia ubytków podobrazia, zaprawy z odtworzeniem oryginalnej faktury
 • - Uzupełnienia ubytków warstwy malarskiej - punktowania i retusz
 • - Nakładanie warstw werniksu ze stabilizatorem UV
 • - Wykonywanie kopii malarskich konserwowanych obrazów
 • - Opracowanie sposobu ekspozycji po konserwacji
 • - Projektowanie i wykonanie oświetlenia obiektu
 • - Projektowanie i wykonanie ram do obrazów
 • - Zabezpieczanie przeciwkradzieżowe obiektów po konserwacji