Konserwacja i restauracja zabytków metalowych.

Naczynia liturgiczne, wota, misy chrzcielne, lichtarze, żyrandole, krucyfiksy itp. przedmioty z metali szlachetnych: złoto, srebro; z metali i stopów kolorowych: brąz, mosiądz; stopy cynku; miedź, żelazo; żeliwa i stal.

Nasz Zespół świadczy szeroki wachlarz usług związanych z konserwacją metalu:

 • - Badania konserwatorskie zabytkowych obiektów w naszej pracowni, lub w terenie u zamawiającego
 • - Analiza powierzchni 
 • - Pobieranie próbek do badań technologicznych, mikrochemicznych, analizy XRF, datujących
 • - Analiza nawarstwień, produktów korozji
 • - Określenie stanu zachowania - opracowanie dokumentacji stanu zachowania
 • - Opracowanie szczegółowego programu prac
 • - Opracowanie kosztorysów
 • - Sporządzanie dokumentacji fotograficznej
 • - Pełna dokumentacja konserwatorska prac - przed, w trakcie i po pracach
 • - Badania z zakresu historii obiektu i historii sztuki
 • Prace konserwatorskie:

 • - Demontaż obiektów
 • - Zabezpieczenie na czas transportu do pracowni konserwacji dzieł sztuki
 • - Usuwanie zabrudzeń powierzchniowych
 • - Usuwanie produktów korozji
 • - Stabilizacja produktów korozji
 • - Stabilizacja podłoża
 • - Wzmacnianie podłoża
 • - Reperacje podłoża
 • - Zakładanie powłok ochronnych
 • Prace restauratorskie:

 • - Usuwanie wtórnych warstw
 • - Uzupełnienia ubytków podłoża
 • - Rekonstrukcje niezachowanych fragmentów
 • - Uzupełnianie ubytków złoceń, srebrzeń, laserunków wykonanych różnymi technikami
 • - Rekonstrukcja niezachowanego opracowania - złoceń, srebrzeń, barwnych laserunków
 • - Patynowanie i pasywowanie powierzchni obiektów
 • - Nakładanie powłok zabezpieczających
 • - Wykonywanie kopii konserwowanych obiektów
 • - Opracowanie sposobu ekspozycji po konserwacji
 • - Projektowanie i wykonanie oświetlenia obiektu
 • - Zabezpieczanie przeciwkradzieżowe obiektów po konserwacji