Konserwacja I Restauracja rzeźby kamiennej.

Chrzcielnice, posągi, nagrobki, oczyszczanie, demontaż rekonstrukcje wzmacnianie,

Kamień – jeden z podstawowych i najstarszych materiałów mineralnych był chętnie stosowany w budownictwie i rzeźbie ze względu na trwałość, odporność i wytrzymałość oraz walory plastyczno-dekoracyjne. Stosowany od niepamiętnych czasów przechodził najrozmaitsze okresy rozwojowe – począwszy od schroniska pierwotnego człowieka, poprzez budowle obronne, dzieła sztuki inżynieryjnej jak mosty, akwedukty, kończąc na świątyniach, grobowcach i rzeźbach kameralnych. Możemy to zauważyć we wspaniałych zabytkach architektury na przestrzeni tysiącleci, gdzie obserwujemy doskonałe rozwiązania konstrukcyjne, w pełnej harmonii z kolorystyką kamieni, fakturą powierzchni i wyrazem plastycznym form rzeźbiarskich. Są one dowodem wielkiej kultury i umiejętności, jakie osiągnęli kamieniarze i artyści starego Egiptu, Grecji, Rzymu i współczesnego chrześcijaństwa, a później okresu romańskiego, gotyku i renesansu. 

W świadomości człowieka panuje przekonanie o trwałości kamienia, niezniszczalności obiektów wykonanych z tego tworzywa. Muratorzy i artyści tworzący w kamieniu chcieli nadać swemu nazwisku byt jak najdłużej trwały. „Ars longa – vita brevis” to zapewne refleksja powstała wobec kamiennego dzieła. Praktyka tymczasem wykazuje coś wręcz przeciwnego. Większość kamieni użytych na zewnątrz wytrzymuje tylko kilkadziesiąt lat bez reparacji. Trwałość surowca obliczamy w naszej świadomości na miarę pokoleń, co jest istotnym, choć zrozumiałym, błędem gdyż podstawą takiej oceny powinna być rzeczywista wytrzymałość kamienia.  Wypracowane dziś metody, technologie konserwatorskie i stosowane współcześnie preparaty pozwalają na zahamowanie procesów niszczenia kamieni, a tym samym istnieje realna możliwość niedopuszczenia do redukcji liczny zabytków kamiennych w Polsce.  przedmioty z kamienia: rzeźby, pomniki, tablice, epitafia, nagrobki, detale architektoniczne, mała architektura

Nasz Zespół świadczy szeroki wachlarz usług związanych z konserwacją kamienia i detalu architektonicznego:

 • - Badania konserwatorskie zabytkowych obiektów w naszej pracowni, lub w terenie u zamawiającego
 • - Analiza powierzchni 
 • - Pobieranie próbek do badań technologicznych, mikrochemicznych, analizy XRF, datujących
 • - Analiza nawarstwień, produktów korozji
 • - Określenie stanu zachowania - opracowanie dokumentacji stanu zachowania
 • - Opracowanie szczegółowego programu prac
 • - Opracowanie kosztorysów
 • - Sporządzanie dokumentacji fotograficznej
 • - Pełna dokumentacja konserwatorska prac - przed, w trakcie i po pracach
 • - Badania z zakresu historii obiektu i historii sztuki
 • Prace konserwatorskie:

 • - Demontaż obiektów lub prace na miejscu
 • - Zabezpieczenie na czas transportu do pracowni konserwacji dzieł sztuki
 • - Usuwanie zabrudzeń powierzchniowych
 • - Dezynfekcja
 • - Odsalanie
 • - Bariery przeciw wilogtnościowe
 • - Stabilizacja podłoża
 • - Wzmacnianie podłoża
 • - Reperacje podłoża
 • Prace restauratorskie:

 • - Usuwanie wtórnych warstw
 • - Uzupełnienia ubytków podłoża - kity i fleki
 • - Rekonstrukcje niezachowanych fragmentów
 • - Uzupełnianie ubytków złoceń, srebrzeń, polichromii wykonanych różnymi technikami
 • - Rekonstrukcja niezachowanego opracowania - złoceń, srebrzeń, polichromii
 • - Patynowanie powierzchni obiektów
 • - Hydrofobizacja
 • - Wykonywanie kopii konserwowanych obiektów
 • - Opracowanie sposobu ekspozycji po konserwacji
 • - Projektowanie i wykonanie oświetlenia obiektu
 • - Zabezpieczanie przeciwkradzieżowe obiektów po konserwacji