Prowadzenie kompleksowych prac konserwatorskich i restauratorskich.

Kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie

Działamy na terenie całego kraju, zajmujemy się różnego rodzaju obiektami, od współczesnych obrazów sztalugowych, po rzeźbę średniowieczną, polichromie, freski, stolarka.

Prowadzimy prace konserwacyjne obiektów różnych typów, w tym między innymi zabytków urbanistyki, wystroju wnętrz, sztukaterii oraz innych elementów. Zapewniamy pomoc w ramach prowadzenia prac konserwacyjnych każdego typu. W naszej firmie do dyspozycji klientów są wykwalifikowani specjaliści, współpracujemy także z architektami, ekspertami w ramach historii sztuki oraz archeologii w zakresie budownictwa zabytkowego. Dysponujemy nowoczesnym zapleczem, dzięki któremu możemy podejmować prace konserwacyjne i renowacyjne całościowo w zróżnicowanych obiektach. Koncentrujemy się w szczególności na prowadzeniu prac konserwatorskich w Krakowie, ale również działamy na terenie Małopolski oraz całego kraju.

Prowadzimy prace konserwacyjne obiektów zabytkowych, które wymagają szczególnego przygotowania i precyzji, aby uzyskać zamierzone rezultaty. Przed dokonaniem prac konserwacyjnych wykonujemy potrzebne badania, dzięki którym jesteśmy w stanie dopasować je indywidualnie do potrzeb klientów, a także wymagań Konserwatora Zabytków oraz innych służb w tej dziedzinie.

Prace konserwacyjne mają głównie charakter zachowawczy. W przypadku, gdy konieczne jest uzupełnienie brakujących elementów zabytków, wówczas prowadzimy prace rekonstruktorskie, restauracyjne, które pozwalają na uzyskanie pożądanego efektu. W pracach konserwatorskich wykorzystujemy wysokiej jakości materiały oraz nowoczesne urządzenia i narzędzia, dzięki którym możemy odtworzyć także charakter zabytku zarówno w obszarze estetycznym, jak i materiałowym.