Inwentaryzacja budowlana zabytków architektury
( rysunki, przekroje, opisy).

 • - inwentaryzacje bryły i struktury obiektu budowlanego
 • - pomiary powierzchni użytkowej i kubatur
 • - inwentaryzacje fasad, malowideł, witraży
 • - rozwinięcia i odwzorowania powierzchni o przekroju krzywoliniowym
 • - archiwizacje geometrii i stanu obiektów
 • - Inwentaryzacje budynków, określana też jako inwentaryzacja architektoniczno-budowlana, najczęściej poprzedzają proces projektowy na potrzeby przebudów, rewitalizacji, adaptacji do nowego przeznaczenia. Mają na celu zarejestrowanie stanu technicznego istniejącego, tak aby powstała w ich wyniku dokumentacja zaspokoiła potrzeby projektowania. Inwentaryzacja budowlana dostarcza danych m in o rozkładzie pomieszczeń, grubościach ścian i konstrukcji nośnych, wyglądzie fasad, ilości kondygnacji, istniejącej stolarce i instalacjach itp. Standardowa dokumentacja powstała w ich wyniku zawiera część opisową (opis techniczny), rzuty kondygnacji i fasad, przekroje i zdjęcia. Taki zestaw inwentaryzacji budowlanej do projektu budowlanego pozwala skutecznie określić wszystkie parametry stanu technicznego istniejącego budynku.
 • INWENTARYZACJA ZABYTKÓW

  Inwentaryzację budowlaną stosuje się nie tylko dla nowych lokali, czy dużych hal, lecz także dla budynków nadgryzionych zębem czasu. Szczególnym przypadkiem jest inwentaryzacja architektoniczna budynku zabytkowego, podczas której oprócz wykonywania standardowych czynności, zwraca się uwagę na elementy wystroju i zdobnictwa pod kątem ich formy i stopnia zachowania.

  Dokumentacja tworzona w procesie inwentaryzacji zabytków służy nie tylko specjalistom z branży architektonicznej i budowlanej, ale również konserwatorom zabytków. Inwentaryzacja zabytków jest wykonywana w celach konserwatorskich, badawczych, a także przy ewidencji zabytków, w podstawowym rozeznaniu terenowym zasobu. Do powszechnie wykorzystywanych metod należy tu zaliczyć między innymi tradycyjny pomiar ręczny, pomiar mechaniczny oraz pomiar z wykorzystaniem tachimetrii, skanera laserowego i fotogramaterii.

  Nowoczesne technologie stosowane w inwentaryzacji zabytków pozwalają na mierzenie setek tysięcy punktów i rejestrowanie geometrii obiektów również o dużych rozmiarach. Inwentaryzacja budowlana zabytków jest użyteczna również przy badaniu historii sztuki, ponieważ zawiera wiele kluczowych informacji o badanych obiektach. Dlatego też inwentaryzacja zabytków wykorzystywana jest w rozmaitych zastosowaniach i branżach.

  Myślisz o konserwacji i restauracji dzieł sztuki.
  Pomyśl o KANNENBERG.

  Przywróć blask zabytkowych obiektów.
  Skontaktuj się z nami