Chrzcielnica - Parafia pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Oporowie