Konserwacja i restauracja malowideł ściennych
i wnętrz.

Drewniane i murowane, ściany, sklepienia i sufity, w tym odtwarzanie sztukaterii, rekonstrukcje malarskie itp. Czyszczenie, usuwanie przemalowań, wzmacnianie polichromii i tynków, odsalanie, podklejanie tynków, punktowanie, scalanie retusz, usuwanie starych kitów i uzupełnień. odgrzybianie Dekoracje malarskie ścian, sklepień, sufitów, wnętrz, elewacji wykonane we wszystkich technikach malarstwa ściennego - fresk, sgraffito, techniki klejowe etc.

Nasza Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki świadczy szeroki wachlarz usług związanych z konserwacją malarstwa ściennego:

 • - Badania konserwatorskie - odkrywki sondażowe, pasowe
 • - Analiza powierzchni w luminescencji wzbudzonej UV (zasięg przemalowań, zasięg uzupełnień ubytków, zniszczeń, wstępne określenie zastosowanych materiałów)
 • - Analiza powierzchni - fotografie IR (zasięg przemalowań, zastosowane materiały, oryginalny rysunek)
 • - Pobieranie próbek do badań technologicznych, mikrochemicznych, analizy XRF, datujących
 • - Określenie stanu zachowania - opracowanie dokumentacji stanu zachowania
 • - Opracowanie szczegółowego programu prac
 • - Opracowanie kosztorysów
 • - Sporządzanie dokumentacji fotograficznej
 • - Pełna dokumentacja konserwatorska prac - przed, w trakcie i po pracach
 • Prace konserwatorskie:

 • - Usuwanie zabrudzeń powierzchniowych
 • - Dezynfekcja
 • - Konsolidacja osypującej się warstwy malarskiej
 • - Wzmocnienie i stabilizacja podłoża
 • - Zabiegi odsalające powierzchnię tynków, ściany
 • - Niwelowanie zjawiska zawilgocenia murów na skutek podciągania wody (podciągania kapilarnego)
 • Prace restauratorskie:

 • - Usuwanie przemalowań zasłaniających oryginalną kompozycję i kolorystykę obiektów
 • - Uzupełnienia ubytków podłoża, zaprawy z odtworzeniem oryginalnej faktury
 • - Uzupełnienia ubytków warstwy malarskiej - punktowania i retusz
 • - Nakładanie warstw zabezpieczających powierzchnię malowideł
 • - Wykonywanie kopii malarskich konserwowanych dekoracji
 • - Opracowanie sposobu ekspozycji po konserwacji
 • - Projektowanie i wykonanie oświetlenia obiektu
 • - Zabezpieczanie przeciwkradzieżowe obiektów po konserwacji